PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>01 GENERAL CLASS>0150 General testing methods (for multi-purpose application>CSN CR 13935 - Non-destructive testing - Generic NDE data format model
Sponsored link
Released: 01.10.2001
CSN CR 13935 - Non-destructive testing - Generic NDE data format model

CSN CR 13935

Non-destructive testing - Generic NDE data format model

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN CR 13935
Category:015036
Pages:68
Released:01.10.2001
Catalog number:62980
DESCRIPTION

CSN CR 13935

CSN CR 13935 Tato technická zpráva technické komise CEN 138 definuje model formátů dat při nedestruktivním zkoušení. Popisuje formuláře pro zpracování dat, které jsou nezávislé na použitém systému a metodě a to pro všechna data poskytovaná zařízeními v nedestruktivním zkoušení pokud jsou v digitální formě. Definování dat metod NDT se řídí všeobecnými normami pro zkoušení v NDT zpracovanými pracovní skupinou CEN/TC 138 pro zkoušení radiografické, zkoušení ultrazvukem, vířivými proudy, kapilární metodou, magnetickou metodou práškovou, těsnost, akustickou emisí a pro vizuální kontrolu. Podmínkou použití modelu formátu je digitální sběr dat při použití jednotlivých metod. Uvedený formát může být použit i u další metod pokud jejich doplňující specifické definice splňují podmínky této zprávy CEN. Tato zpráva CR 13935:2000 předpokládá znalosti v oblasti techniky modelování objektu (OMT) a znalosti nedestruktivních metod. Formát modelu je v této zprávě připraven v jazyce "EXPRESS", který je založen na uznávaném standardu STEP (STandard for Exchenge of Product model data) používaný pro výměnu dat a zaveden v ISO 10303.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.