PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1 - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 54: Specific conditions for fixed ground based aeronautical and meteorological radars - Harmonised Standard for electromagnetic compatibility
Released: 01.04.2023
CSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1 - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 54: Specific conditions for fixed ground based aeronautical and meteorological radars - Harmonised Standard for electromagnetic compatibility

CSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 54: Specific conditions for fixed ground based aeronautical and meteorological radars - Harmonised Standard for electromagnetic compatibility

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1
Category:875101
Pages:24
Released:01.04.2023
Catalog number:516948
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1

CSN ETSI EN 301 489-54 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) pro dále uvedené radarové systémy: - pevný a na zemském povrchu umístěný monostatický letecký primární dohledový radar (PSR) a radar pro řízení pohybů na pohybové ploše (SMR); - pevný a na zemském povrchu umístěný monostatický meteorologický radarový systém, například povětrnostní radarové systémy nebo profilovače větru s těmito vlastnostmi: - provoz v nejméně jednom z kmitočtových rozsahů uvedených v tabulce 1; - provoz pouze s AC napájením. Rádiová zařízení uvedená výše jsou určena k použití v pevném místě (trvale nebo dočasně) a jsou vybavena otočnými pasivními anténami. Radarový systém zahrnuje jeden nebo více krytů, které obsahují alespoň tyto radarové funkčnosti: vysílač, přijímač, zpracování signálu. Ostatní části, které nejsou součástí radarové funkčnosti, například místní UPS, klimatizační zařízení, odvlhčovací zařízení, zařízení komunikační sítě atd., nejsou v rozsahu platnosti tohoto dokumentu, pokud nejsou implementovány uvnitř krytu (krytů) radarového systému. Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup rádiových zařízení nejsou v tomto dokumentu zahrnuty. Tyto technické specifikace lze nalézt v příslušných normách výrobků podle článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU [i.1]. Požadavky na emise v tomto dokumentu jsou stanoveny pro kmitočty nad 9 kHz. Environmentální klasifikace a požadavky na emise a odolnost použité v tomto dokumentu jsou stanoveny v ETSI EN 301 489-1 [1] s výjimkou jakýchkoli zvláštních podmínek obsažených v tomto dokumentu. Vztah mezi tímto dokumentem a základními požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU [i.1] je uveden v příloze A.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.