PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7305 Construction physics (heat, moisture, etc.)>CSN EN 1946-4 - Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 4: Measurements by hot box method
Sponsored link
Released: 01.03.2001
CSN EN 1946-4 - Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 4: Measurements by hot box method

CSN EN 1946-4

Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 4: Measurements by hot box method

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 1946-4
Category:730562
Pages:48
Released:01.03.2001
Catalog number:61386
DESCRIPTION

CSN EN 1946-4

CSN EN 1946-4 Tato část 4 normy obsahuje specifická technická kriteria pro kontrolu laboratoří, zda dodržují ustanovení normy CSN EN ISO 8990:1998 při měření vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace metodou kalibrované a chráněné teplé skříně, včetně její aplikace pro okna a dveře podle EN ISO 12567 nebo při použití měřiče toku tepla ve zkušebním zařízení teplé skříně podle CSN EN ISO 1934:1999. Norma navazuje na všeobecná ustanovení obsažená v části 1 normy. V normě je uveden návod na organizaci a obsahu manuálu zkušebního zařízení a dokument měřicí procedury. Norma poskytuje informace o povinných parametrech zkušebního zařízení, uvádí popis zařízení a postup výpočtu pro návrh zařízení a chybovou analýzu, která není obsažena v normách CSN EN ISO 8990:1998, CSN EN ISO 1934:1999 a příslušných dalších normách. Dále poskytuje informace o zkušebních postupech pro stanovení přesnosti zkušebního zařízení založené na této metodě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.