PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN 50083-2 ed. 3 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment
Released: 01.11.2012
CSN EN 50083-2 ed. 3 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment

CSN EN 50083-2 ed. 3

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 2: Electromagnetic compatibility for equipment

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50083-2 ed. 3
Category:367211
Pages:72
Released:01.11.2012
Catalog number:91607
DESCRIPTION

CSN EN 50083-2 ed. 3

CSN EN 50083-2 ed. 3 Soubor norem EN 50083 a EN 60728 se vztahuje na kabelové sítě včetně zařízení a souvisejících metod měření pro příjem, zpracování a rozvod televizních signálů, rozhlasových signálů a jim příslušejících datových signálů a na zpracování, propojování a přenos všech druhů signálů pro interaktivní služby používající všechna použitelná přenosová média. To zahrnuje sítě CATV, MATV, SMATV, individuální přijímací sítě a všechna zařízení, systémy a instalace v těchto sítích. Rozsah této normalizační činnosti je od vstupů antén a/nebo zvláštních zdrojů signálu po stanice systému nebo jiné body rozhraní sítě až po vstup terminálu. Tato norma nezahrnuje normalizaci jakýchkoliv uživatelských terminálů (např. tunerů, přijímačů, dekodérů, multimediálních terminálů apod.), stejně jako jakýchkoliv koaxiálních, symetrických a optických kabelů a jejich příslušenství. Zabývá se vyzařovacími vlastnostmi a odolností proti elektromagnetickému rušení aktivních i pasivních zařízení pro příjem, zpracování a rozvod televizních, rozhlasových a interaktivních multimediálních signálů. Pokrývá následující kmitočtová pásma pro: - rušivé napětí injektované do rozvodu napájecí sítě - 150 kHz až 30 MHz; - vyzařování z aktivních zařízení - 5 MHz až 25 GHz; - odolnost aktivních zařízení - 150 kHz až 25 GHz; - účinnost stínění pasivních zařízení - 5 MHz až 3,5 GHz (25 GHz) Stanovuje požadavky na maximální dovolené vyzařování, minimální odolnost a minimální účinnost stínění a popisuje metody pro ověřování shody
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.