PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN 50083-8 ed. 2 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 8: Electromagnetic compatibility for networks
Sponsored link
Released: 01.08.2014
CSN EN 50083-8 ed. 2 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 8: Electromagnetic compatibility for networks

CSN EN 50083-8 ed. 2

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 8: Electromagnetic compatibility for networks

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50083-8 ed. 2
Category:367211
Pages:44
Released:01.08.2014
Catalog number:95825
DESCRIPTION

CSN EN 50083-8 ed. 2

CSN EN 50083-8 ed. 2 Normy souborů EN 50083 a EN 60728 se týkají kabelových sítí včetně zařízení a příslušných měřicích metod pro příjem, zpracování a distribuci televizních a rozhlasových signálů a zpracováním, propojením a přenosem všech druhů signálových dat pro interaktivní služby s využitím všech použitelných přenosových médií. Tato evropská norma se vztahuje na vyzařovací charakteristiky a odolnost proti elektromagnetickému rušení kabelových sítí pro televizní signály, rozhlasové signály a interaktivní služby a pokrývá kmitočtové pásmo 0,15 MHz až 3,5 GHz. Je třeba podotknout, že tato měření pod 30 MHz nejsou obecně považována za použitelná v kontextu kabelových sítí a jsou v praxi těžko proveditelná. Shodu s předpisy pro EMC přednostně zajistí aplikace harmonizované normy EN 50529-2. Proto je pro zařízení kabelových sítí nezbytné splnit požadavky EN 50529 a tak vyhovět požadavkům EN 50083-2 ohledně mezí vyzařování a odolnosti proti externím polím. Tato evropská norma specifikuje metody měření a požadavky na vlastnosti EMC při pracovních podmínkách na místě (in situ) pro ověření stávající integrity EMC kabelových sítí. Kabelové sítě za účastnickými zásuvkami (např. kabel přijímače v nejobecnějším vyjádření), které začínají na účastnické zásuvce a končí na vstupu zařízení účastníkova terminálu, nejsou pokryty normou EN 50083-8. Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu kabelu přijímače jsou předloženy v EN 60966-2-4, EN 60966-2-5 a EN 90966-2-6. Kabelové sítě a široké spektrum rozhlasových služeb musí koexistovat. Obsahují například služby první pomoci, zabezpečení života, rozhlas, letecké služby, radionavigační služby a také mobilní telefony, amatérské a mobilní rádiové služby. Kmitočtová pásma typických služeb pro zabezpečení života jsou uvedena v příloze B. Pro určité služby může být národními předpisy požadována přídavná ochrana.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.