PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>34 ELECTRICAL ENGINEERING>3431 Work on electrical installations and lines>CSN EN 50110-2 ed. 3 - Operation of electrical installations - Part 2: National annexes
Sponsored link
Released: 01.08.2021
CSN EN 50110-2 ed. 3 - Operation of electrical installations - Part 2: National annexes

CSN EN 50110-2 ed. 3

Operation of electrical installations - Part 2: National annexes

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50110-2 ed. 3
Category:343100
Pages:48
Released:01.08.2021
Catalog number:512911
DESCRIPTION

CSN EN 50110-2 ed. 3

CSN EN 50110-2 ed. 3 (34 3100) Tato část souboru EN 50110 je souhrnem legislativních dokumentů a národních technických norem, které řeší nebo upravují problematiku elektrotechniky a energetiky v jednotlivých členských státech CENELEC. Cílem tohoto dokumentu je vytvoření celkového přehledu legislativních dokumentů a národních technických norem v jednotlivých členských státech CENELEC tak, aby možným zájemců, kteří chtějí využít možnosti dané zejména směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/123/ES, o službách na vnitřním trhu, usnadnila vstup na tento trh.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.