PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3679 Evaluation of human exposure to electromagnetic fields>CSN EN 50554 - Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields
Sponsored link
Released: 01.10.2011
CSN EN 50554 - Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields

CSN EN 50554

Basic standard for the in-situ assessment of a broadcast site related to general public exposure to radio frequency electromagnetic fields

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50554
Category:367924
Pages:24
Released:01.10.2011
Catalog number:89335
DESCRIPTION

CSN EN 50554

CSN EN 50554 Tato základní norma stanovuje metodu pro posouzení celkového vystavení ze všech pevných vysokofrekvenčních zdrojů na vysílacím stanovišti. Toto posouzení je přípustné použít kdykoliv, musí se však provádět, když se na tomto stanovišti nebo v jeho okolí změní situace vystavení. Tato norma hraje základní roli při koordinaci různých dotčených účastníků s ohledem na zajištění shody při vystavení elektromagnetickým polím v okolí vysílacího stanoviště a to zejména pro zařízení instalovaná v rámci stanoviště.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.