PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN 50600-2-3 ed. 2 - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control
Released: 01.12.2019
CSN EN 50600-2-3 ed. 2 - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control

CSN EN 50600-2-3 ed. 2

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2-3: Environmental control

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50600-2-3 ed. 2
Category:367260
Pages:36
Released:01.12.2019
Catalog number:509148
DESCRIPTION

CSN EN 50600-2-3 ed. 2

CSN EN 50600-2-3 ed. 2 Tato norma se zaměřuje na úpravu okolního prostředí v datových centrech založenou na kritériích a klasifikacích na "dostupnost", "zabezpečení" a "sledování energetické efektivity" v EN 50600-1. Tato norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) řízení teploty; b) řízení provozních látek; c) řízení relativní vlhkosti; d) řízení drobných částic; e) vibraci; f) fyzické zabezpečení systémů pro úpravu okolního prostředí. Požadavky týkající se bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility (EMC) jsou mimo rozsah této normy a jsou pokryty jinými normami a předpisy. Nicméně informace uvedené v této normě mohou pomoci při plnění těchto norem a předpisů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.