PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN 50600-2-4 - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2- 4: Telecommunications cabling infrastructure
Released: 01.12.2015
CSN EN 50600-2-4 - Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2- 4: Telecommunications cabling infrastructure

CSN EN 50600-2-4

Information technology - Data centre facilities and infrastructures - Part 2- 4: Telecommunications cabling infrastructure

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 50600-2-4
Category:367260
Pages:40
Released:01.12.2015
Catalog number:98885
DESCRIPTION

CSN EN 50600-2-4

CSN EN 50600-2-4 Tato evropská norma se zaměřuje na rozsah infrastruktury telekomunikační kabeláže v datových centrech založených na kritériích a klasifikacích na "dostupnost" v EN 50600-1. Tato evropská norma stanoví požadavky a doporučení na následující: a) informační technologie a síťové telekomunikační kabeláže (například SAN a LAN); b) obecné kabeláže informačních technologií pro podporu provozu datového centra; c) telekomunikační kabeláže pro monitorování a kontrolu, rozvod elektrické energie, řízení prostředí a fyzického zabezpečení datového centra; d) další kabeláže automatizace budov; e) trasy, prostory a kryty pro infrastruktury telekomunikační kabeláže. Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah této evropské normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.