PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3647 X-ray apparatus>CSN EN 60613 ed. 2 - Electrical and loading characteristics of X-ray tube assemblies for medical diagnosis
Released: 01.12.2010
CSN EN 60613 ed. 2 - Electrical and loading characteristics of X-ray tube assemblies for medical diagnosis

CSN EN 60613 ed. 2

Electrical and loading characteristics of X-ray tube assemblies for medical diagnosis

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 60613 ed. 2
Category:364742
Pages:32
Released:01.12.2010
Catalog number:87151
DESCRIPTION

CSN EN 60613 ed. 2

CSN EN 60613 ed. 2 CSN EN 60613 ed. 2 platí pro rentgenové zářiče používající rentgenku s rotační nebo pevnou anodou, určené pro lékařskou diagnostiku. Do rozsahu platnosti této normy spadají rovněž rentgenové zářiče použité v komorových rentgenových zářičích. Norma pojednává definice související s funkčností a podmínky elektrických a zatěžovacích parametrů rentgenových zářičů v souvislosti s jejich chováním při buzení a po něm, a kde přichází v úvahu, způsoby prezentace a měření těchto parametrů. Je tudíž významná pro výrobce a odpovědné organizace. Příslušným třetím vydáním mezinárodní normy IEC 60613:2010 se zrušuje a nahrazuje druhé vydání IEC 60613 z roku 1989. Jedná se o jeho technickou revizi a přizpůsobení současnému stavu techniky. Problematika bezpečnosti je zde charakterizována zejména působením ionizujícího záření na pacienta a okolí a nebezpečím souvisejícím s vysokými tlaky v rentgenkách. Národní vydání je doplněno národní přílohou s překladem rejstříku definovaných termínů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.