PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3538 High-frequency connectors>CSN EN 61169-1 ed. 2 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods
Sponsored link
Released: 01.04.2014
CSN EN 61169-1 ed. 2 - Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods

CSN EN 61169-1 ed. 2

Radio-frequency connectors - Part 1: Generic specification - General requirements and measuring methods

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61169-1 ed. 2
Category:353811
Pages:76
Released:01.04.2014
Catalog number:95128
DESCRIPTION

CSN EN 61169-1 ed. 2

CSN EN 61169-1 ed. 2 Tato norma se zabývá vysokofrekvenčními konektory pro vysokofrekvenční vedení k užití v telekomunikačních, elektronických a podobných zařízeních. Je základem pro dílčí specifikace, které platí pro jednotlivé typy konektorů. Je určena k zavedení jednotných pojmů a postupů zabývajících se terminologií, standardními charakteristikami a vlastnostmi, zkušebními a měřicími postupy týkajícími se elektrických, mechanických a klimatických vlastností, klasifikací konektorů s ohledem na postupy klimatických zkoušek zahrnující teplotu a vlhkost. Zkušební metody a postupy v této normě jsou určeny pro přejímací zkoušení a zkoušení pro schválení typu.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.