PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3538 High-frequency connectors>CSN EN 61169-45 - Radio-frequency connectors - Part 45: Sectional specification for series SQMA series quick lock RF coaxial connectors
Sponsored link
Released: 01.03.2015
CSN EN 61169-45 - Radio-frequency connectors - Part 45: Sectional specification for series SQMA series quick lock RF coaxial connectors

CSN EN 61169-45

Radio-frequency connectors - Part 45: Sectional specification for series SQMA series quick lock RF coaxial connectors

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61169-45
Category:353811
Pages:36
Released:01.03.2015
Catalog number:96908
DESCRIPTION

CSN EN 61169-45

CSN EN 61169-45 Tato norma uvádí informace a pravidla pro vypracování předmětových specifikací vysokofrekvenčních koaxiálních konektorů řady SQMA s rychlým zajištěním s charakteristickou impedancí 50 a mezní hodnotou provozních kmitočtů do 18 GHz, které se používají ve spojení s vysokofrekvenčními kabely nebo s mikropásky v mikrovlnných, telekomunikačních, bezdrátových a dalších oblastech. Norma popisuje rozměry rozhraní konektorů pro všeobecné účely stupně 2 a standardních zkušebních konektorů stupně 0 spolu s informacemi o kalibrech, a povinné zkoušky vybrané z IEC 61169-1, použitelné pro všechny předmětové specifikace konektorů typu SQMA. Norma uvádí doporučené funkční charakteristiky, které je třeba vzít v úvahu při vypracování předmětových specifikací a zahrnuje plány zkoušek a kontrolní požadavky pro úrovně hodnocení M a H.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.