PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3538 High-frequency connectors>CSN EN 61169-49 - Radio-frequency connectors - Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors
Sponsored link
Released: 01.05.2015
CSN EN 61169-49 - Radio-frequency connectors - Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors

CSN EN 61169-49

Radio-frequency connectors - Part 49: Sectional specification for SMAA series R.F connectors

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61169-49
Category:353811
Pages:36
Released:01.05.2015
Catalog number:97277
DESCRIPTION

CSN EN 61169-49

CSN EN 61169-49 Tato norma uvádí informace a pravidla pro vypracování předmětových specifikací vysokofrekvenčních koaxiálních konektorů řady SMAA se závitovým spojením. Konektory se obvykle používají pro mikrovlnné aplikace ve spojení s 50 vysokofrekvenčními kabely nebo mikropásky s mezní hodnotou provozních kmitočtů do 27 GHz. Tyto konektory mohou být propojeny s konektory typu SMA (IEC 60169-15), 3,5 mm (IEEE 287-2007), 2,92 mm (IEC 61169-35). Norma rovněž předepisuje rozměry styčných ploch vysokovýkonných konektorů pro všestranné použití stupně 1, podrobnosti o rozměrech standardních zkušebních konektorů stupně 0, informace o kalibrech a povinné zkoušky vybrané z IEC 61169-1, použitelné pro všechny předmětové specifikace konektorů typu SMAA. Norma uvádí doporučené funkční charakteristiky, které je třeba vzít v úvahu při vypracování předmětových specifikací a zahrnuje plány zkoušek a kontrolní požadavky.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.