PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3647 X-ray apparatus>CSN EN 61217 ed. 2 - Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales
Released: 01.10.2012
CSN EN 61217 ed. 2 - Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

CSN EN 61217 ed. 2

Radiotherapy equipment - Coordinates, movements and scales

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61217 ed. 2
Category:364766
Pages:80
Released:01.10.2012
Catalog number:91356
DESCRIPTION

CSN EN 61217 ed. 2

CSN EN 61217 ed. 2 CSN EN 61217 ed. 2 se vztahuje na přístroje a data, včetně obrazových dat pacienta, související s procesem teleradioterapie, které se používají v návaznosti na systémy pro plánování radioterapeutických výkonů, radioterapeutické simulátory, izocentrické teleterapeutické ozařovače svazkem záření gama, izocentrické lékařské urychlovače elektronů a podle vhodnosti na neizocentrické přístroje. Předmětem této normy je definování konzistentní soustavy souřadnicových systémů používaných v teleradioterapii, definování značení stupnic (jsou-li použity), definování pohybů přístrojů používaných v tomto procesu a usnadnění řízení pomocí počítače (pokud se používá). Tímto druhým vydáním se zrušuje a nahrazuje první vydání z roku 1996. Toto vydání je technickou revizí, kterou se v článku 3.12 zavádí souřadnicové systémy pro zobrazení a zaostření. Mimo tento článek byly provedeny změny pouze, kde byly potřebné pro zavedení výše uvedených souřadnicových systémů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.