PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3647 X-ray apparatus>CSN EN 61267 ed. 2 - Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of charakteristics
Released: 01.09.2006
CSN EN 61267 ed. 2 - Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of charakteristics

CSN EN 61267 ed. 2

Medical diagnostic X-ray equipment - Radiation conditions for use in the determination of charakteristics

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61267 ed. 2
Category:364715
Pages:90
Released:01.09.2006
Catalog number:76652
DESCRIPTION

CSN EN 61267 ed. 2

CSN EN 61267 ed. 2 Tato norma platí pro zkušební postupy, které za účelem stanovení parametrů systémů nebo komponentů lékařského diagnostického rentgenového záření vyžadují přesně definované podmínky záření. S vyjímkou mamografie tato norma neplatí pro podmínky, kde se skokové změny absorpce záření záměrně využívá k úpravě parametrů svazku záření (např. filtry ze vzácných zemin). Podmínky záření jako použití pro film se zesilující fólií sensitometrů není obsaženo v této normě. Tato norma pojednává o metodách generování svazku záření s podmínkami záření, které se zpravidla používají za typických zkušebních podmínek ve zkušebních laboratořích nebo zkušebnách výrobců ke stanovení charakteristických údajů lékařských diagnostických rentgenových zařízení.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.