PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3647 X-ray apparatus>CSN EN 61674 ed. 2 - Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray diagnostic imaging
Released: 01.09.2013
CSN EN 61674 ed. 2 - Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray diagnostic imaging

CSN EN 61674 ed. 2

Medical electrical equipment - Dosimeters with ionization chambers and/or semiconductor detectors as used in X-ray diagnostic imaging

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 61674 ed. 2
Category:364733
Pages:48
Released:01.09.2013
Catalog number:93524
DESCRIPTION

CSN EN 61674 ed. 2

CSN EN 61674 ed. 2 CSN EN 61674 ed. 2 stanovuje požadavky na funkční charakteristiky a požadavky související s konstrukcí diagnostických dozimetrů, určených pro měření kermy ve vzduchu, součinu kermy a délky nebo příkonu kermy ve vzduchu ve fotonových radiačních polích používaných ve skiagrafii, včetně mamografie, ve skiaskopii a ve výpočetní tomografii, pro rentgenové záření generované potenciály nepřekračujícími 150 kV. Tato norma platí pro funkční charakteristiky dozimetrů s otevřenými ionizačními komorami a/nebo polovodičovými detektory, používanými pro rentgenové diagnostické zobrazování. Předmětem normy je ustavení požadavků na uspokojivou úroveň funkčních parametrů diagnostických dozimetrů a normalizace metod pro určení shody s těmito úrovněmi funkčních parametrů. Tato norma se nezabývá hledisky bezpečnosti dozimetrů. Diagnostické dozimetry spadající pod tuto normu nejsou určeny pro použití v pacientském prostředí, a proto pro ně platí požadavky na elektrickou bezpečnost podle IEC 61010-1.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.