PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3541 L,T power switchgear>CSN EN 62026-7 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNet
Sponsored link
Released: 01.10.2013
CSN EN 62026-7 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNet

CSN EN 62026-7

Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 7: CompoNet

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
197.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62026-7
Category:354105
Pages:198
Released:01.10.2013
Catalog number:93764
DESCRIPTION

CSN EN 62026-7

CSN EN 62026-7 Tato norma specifikuje systém rozhraní zajišťující komunikaci na úrovni bitů a slov mezi řídicí jednotkou a zařízeními řídicího obvodu, jako jsou snímače, ovládací členy a spínací prvky. Tento systém rozhraní používá kabely s kruhovými nebo plochými profily obsahující dvě dvojice signálních vodičů a volitelně dvě dvojice napájecích vodičů. V této části jsou stanoveny požadavky na vzájemnou zaměnitelnost součástí s takovými rozhraními. Tato norma specifikuje následující zvláštní požadavky na CompoNet: - požadavky na rozhraní mezi řídicí jednotkou a zařízeními řídicího obvodu; - normální provozní podmínky pro zařízení; - konstrukční a technické požadavky; - zkoušky pro ověření splnění požadavků. Tyto zvláštní požadavky platí kromě obecných požadavků uvedených v CSN EN 62026-1.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.