PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3679 Evaluation of human exposure to electromagnetic fields>CSN EN 62110 - Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure
Released: 01.07.2010
CSN EN 62110 - Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure

CSN EN 62110

Electric and magnetic field levels generated by AC power systems - Measurement procedures with regard to public exposure

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62110
Category:367923
Pages:64
Released:01.07.2010
Catalog number:86391
DESCRIPTION

CSN EN 62110

CSN EN 62110 Tato norma stanovuje postupy pro měření úrovní elektrického a magnetického pole generovaných střídavými elektrickými soustavami pro hodnocení úrovní vystavení lidského těla v těchto polích. Tato norma není použitelná pro stejnosměrné přenosové soustavy. Norma je použitelná na vystavení obyvatelstva v domácím prostředí a v prostorách přístupných veřejnosti. Stanovuje základní postupy měření polí a s ohledem na vystavení lidského těla pro získání hodnoty pole, která odpovídá prostorovému průměru přes celé lidské tělo. Norma není použitelná pro měření a hodnocení vystavení na pracovišti, které je například spojené s provozem nebo údržbou přenosových soustav. Takové vystavení může nastat při práci v rozvodně, elektrárně, kanálu nebo kolektoru s kabely nebo na stožáru nebo sloupu venkovního vedení.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.