PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3593 Surface mounting technology>CSN EN 62137-1-5 - Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint - Part 1- 5: Mechanical shear fatigue test
Sponsored link
Released: 01.12.2009
CSN EN 62137-1-5 - Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint - Part 1- 5: Mechanical shear fatigue test

CSN EN 62137-1-5

Surface mounting technology - Environmental and endurance test methods for surface mount solder joint - Part 1- 5: Mechanical shear fatigue test

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62137-1-5
Category:359391
Pages:32
Released:01.12.2009
Catalog number:84688
DESCRIPTION

CSN EN 62137-1-5

CSN EN 62137-1-5 Tato část normy popisuje zkušební metodu pro pouzdra s vývody uspořádanými do plošného pole, jako jsou BGA. Tato zkušební metoda je navržena pro hodnocení únavové doby života pájených spojů mezi vývody součástek a ploškami na podložce. Pro hodnocení spolehlivosti pájených spojů je obvykle používán přístup s teplotním cyklováním. Jiná metoda provádí cyklování mechanickým namáháním pájených spojů pro zkrácení doby trvání zkoušky. Metodika vyvolání smykové (střižné) deformace pájených spojů mechanickým namáháním místo relativního posouvání generovaného rozdílnými koeficienty tepelné roztažnosti. Pomocí mechanického smykového namáhání, lze hodnocením únavového lomu předpovědět spolehlivost pájených spojů. Při této zkušební metodě se nejprve provede povrchová montáž součástky na substrát pomocí pájení přetavením. Potom se provede cyklická mechanická smyková deformace pájených spojů, dokud nedojde k praskání pájených spojů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.