PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3678 Navigation and safety systems>CSN EN 62320-1 ed. 2 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Released: 01.10.2015
CSN EN 62320-1 ed. 2 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results

CSN EN 62320-1 ed. 2

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 1: AIS Base Stations - Minimum operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
144.44 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62320-1 ed. 2
Category:367853
Pages:138
Released:01.10.2015
Catalog number:98532
DESCRIPTION

CSN EN 62320-1 ed. 2

CSN EN 62320-1 ed. 2 Tato norma specifikuje minimum provozních a výkonnostních požadavků, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek základnových stanic AIS, které splňují požadované parametry, jež byly přijaty Rozhodnutím IMO MSC.74 (69), Dodatek 3, Univerzální AIS. To zahrnuje technické parametry nepalubních zařízení pevných stanic AIS, uvedené v doporučeních ITU-R M.1371 a IALA A-124. Kde je to vhodné, bere v úvahu Radiokomunikační řád ITU. Pokud je to možné, bere tato norma v úvahu ostatní společné mezinárodní normy IEC i existující národní normy. Tato norma je vhodná pro základnové stanice AIS. Neobsahuje specifikace pro zobrazení údajů AIS na pobřeží.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.