PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3678 Navigation and safety systems>CSN EN 62320-2 ed. 2 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Released: 01.06.2017
CSN EN 62320-2 ed. 2 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

CSN EN 62320-2 ed. 2

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Automatic identification system (AIS) - Part 2: AIS AtoN Stations - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
144.44 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62320-2 ed. 2
Category:367853
Pages:126
Released:01.06.2017
Catalog number:502612
DESCRIPTION

CSN EN 62320-2 ed. 2

CSN EN 62320-2 ed. 2 Tato norma specifikuje provozní a funkční požadavky, metody zkoušení a požadované výsledky zkoušek pro stanice AIS AtoN kompatibilní s normami výkonnosti, které byly přijaty Rozhodnutím IMO MSC.74(69), příloha 3,Univerzální AIS. Zahrnuje technické vlastnosti nepalubních zařízení AIS AtoN uvedené v Doporučení ITU R M.1371 a v Doporučení IALA A-126. Rovněž bere v úvahu příslušná ustanovení Radiokomunikačního řádu ITU. Tato norma bere v úvahu případné další související mezinárodní normy IEC a existující národní normy. Tato norma je použitelná pro instalace automatického identifikačního systému (AIS) na pomocných prostředcích pro navigaci (AtoN).
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.