PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3678 Navigation and safety systems>CSN EN 62376 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart system (ECS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results
Released: 01.08.2011
CSN EN 62376 - Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart system (ECS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

CSN EN 62376

Maritime navigation and radiocommunication equipment and systems - Electronic chart system (ECS) - Operational and performance requirements, methods of testing and required test results

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62376
Category:367831
Pages:44
Released:01.08.2011
Catalog number:88807
DESCRIPTION

CSN EN 62376

CSN EN 62376 Tato norma stanovuje minimální provozní a funkční požadavky a metody zkoušení systému elektronických map (ECS). ECS jsou navrženy a přizpůsobeny k použití jako navigační informační systémy na plavidlech, kde se nepožaduje shoda s kapitolou V Mezinárodní úmluvy o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS). Různé typy plavidel potřebují být vybaveny navigačními systémy podle svých potřeb. Pokud plná funkčnost ECDIS podle IEC 61174 není nezbytná, může být ECS pro ně vhodným navigačním informačním systémem. Vlády mohou pro tato plavidla požadovat vybavení ECS podle místních úprav. Normy pro použití definují tři typy ECS: - ECS třídy "A" jako primární navigační informační systém, - ECS třídy "B" jako navigační informační systém s nižší navigační funkčností než u třídy A, - ECS třídy "C" jako navigační systém s minimální funkčností, nezbytnou pro zobrazení a sledování polohy. V normě jsou jednotlivé paragrafy značeny podle kombinací, pro které třídy ECS uvažované paragrafy platí - "(A B C)" platí pro všechny třídy ECS, "(A B)" nebo "(B C)" pro dvě příslušné třídy, "(A)", "(B)", "(C)" platí jen pro příslušnou třídu. Pro ECS třídy "A" a "B" může být vyžadována vhodná záložní sestava pro zajištění bezpečné navigace v případě poruchy ECS. Pro ECS třídy "A" může být zálohou další zařízení ECS třídy "A". Zároveň je zařízení ECS třídy "B" zamýšleno jako záloha ECS třídy "A" neboť splňuje minimální požadavky pro záložní sestavu ECS třídy "A". ECS třídy "B" může být použit jako záloha ECS třídy "B". U ECS třídy "C" se neuvažuje, že by mohl splnit požadavky jako záloha pro ECS třídy "A" nebo "B".
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.