PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN IEC 60728-101-2 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation with all-digital channels load
Released: 01.02.2024
CSN EN IEC 60728-101-2 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation with all-digital channels load

CSN EN IEC 60728-101-2

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 101-2: Performance requirements for signals delivered at the system outlet in operation with all-digital channels load

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 60728-101-2
Category:367211
Pages:40
Released:01.02.2024
Catalog number:518174
DESCRIPTION

CSN EN IEC 60728-101-2

CSN EN IEC 60728-101-2 Tato část IEC 60728-101 stanovuje minimální výkonnostní požadavky, které musí být splněny při provozu na účastnické zásuvce nebo na koncovém vstupu a popisuje kritéria pro sčítání ztrát v přijímaných signálech a ztrát v kabelové síti CATV/MATV/SMATV včetně jednotlivých přijímacích systémů. POZNÁMKA 1 - V případě změny formátu signálu na koncovém zařízení se ztráty nesčítají (viz také kapitola 6). V budově rozdělené na bytové jednotky jsou signály přijímané anténami rozváděny kabelovou sítí MATV/SMATV až na rozhraní domácí sítě (HNI); televizní signály jsou poté rozváděny (v domácnosti) domácími sítěmi (HN) různých typů až po účastnickou zásuvku nebo koncový vstup. Kabelová síť může podporovat obousměrný provoz, od účastnické zásuvky (nebo koncového vstupu) směrem ke koncovému zařízení. Domácí sítě mohou místo drátových kabelů používat v místnosti (nebo v několika sousedních místnostech) koaxiální kabely, vyvážené párové kabely, optické kabely (skleněné nebo plastové), a také bezdrátové připojení. Tato část IEC 60728 je omezena na příjem televizního signálu z antén a vztahuje se na kabelové sítě určené pro televizní signály, zvukové signály a interaktivní služby v pásmu od 5 MHz do 3 300 MHz. Pro domácí rozvody používající v místnosti (nebo v několika sousedních místnostech) místo drátových kabelů bezdrátovou dvoucestnou komunikaci v pásmu 5 GHz až 6 GHz, je kmitočtové pásmo rozšířeno do 6 000 MHz.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.