PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3592 Cables and elements for fibre optics>CSN EN IEC 60794-3 ed. 3 - Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification
Sponsored link
Released: 01.10.2022
CSN EN IEC 60794-3 ed. 3 - Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification

CSN EN IEC 60794-3 ed. 3

Optical fibre cables - Part 3: Outdoor cables - Sectional specification

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 60794-3 ed. 3
Category:359223
Pages:28
Released:01.10.2022
Catalog number:515038
DESCRIPTION

CSN EN IEC 60794-3 ed. 3

CSN EN IEC 60794-3 ed. 3 Norma specifikuje požadavky na optické vláknové kabely a kabelové prvky, které jsou určeny k vnějšímu použití v komunikačních sítích. Lze uvažovat i jiné typy aplikací, které vyžadují podobné typy kabelů. Norma uvádí požadavky na kabely pro instalaci do kabelovodů, přímé uložení do země, zavěšení nad zemí nebo pro křížení jezer a vodních toků. Rovněž se týká kabelů pro použití v kanalizačních trubkách a vodním a plynovém potrubí. Pro závěsné aplikace, norma nepokrývá všechny funkční aspekty kabelů instalovaných v blízkosti nadzemního elektrického vedení. Pro takovéto aplikace mohou být potřebné dodatečné požadavky a zkušební metody. Kromě toho norma nezahrnuje zemnicí lana s optickými vlákny a kabely připojené k fázovým nebo zemnicím vodičům nadzemních elektrických vedení. U kabelů pro křížení jezer a vodních toků se norma nezabývá metodami oprav kabelů, ani možnostmi oprav, ani kabely pro použití se zesilovači pro podvodní vedení.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.