PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8700 Other telecommunication standards>CSN EN IEC 62684 ed. 2 - Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones
Released: 01.08.2018
CSN EN IEC 62684 ed. 2 - Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones

CSN EN IEC 62684 ed. 2

Interoperability specifications of common external power supply (EPS) for use with data-enabled mobile telephones

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
57.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN IEC 62684 ed. 2
Category:870001
Pages:20
Released:01.08.2018
Catalog number:505595
DESCRIPTION

CSN EN IEC 62684 ed. 2

CSN EN IEC 62684 ed. 2 Tato norma stanoví interoperabilitu vnějších napájecích zdrojů vyhovujících společné specifikaci pro používání s mobilními telefony, které umožňují přenos dat. Definuje společnou napájecí charakteristiku a specifikuje požadavky na rozhraní vnějšího napájecího zdroje. Do rozsahu působnosti této normy nespadají hlediska bezpečnosti a elektromagnetické kompatibility. Bezpečnostní hlediska uvádí IEC 60950-1 nebo IEC 62368-1 a požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu jsou obsaženy v regionálních/národních normách.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.