PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>05 WELDING, SOLDERING, CUTTING OF METALS AND PLASTICS>0500 Welding, general>CSN EN ISO 9692-3 - Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys
Sponsored link
Released: 01.01.2017
CSN EN ISO 9692-3 - Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys

CSN EN ISO 9692-3

Welding and allied processes - Types of joint preparation - Part 3: Metal inert gas welding and tungsten inert gas welding of aluminium and its alloys

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN ISO 9692-3
Category:050025
Pages:24
Released:01.01.2017
Catalog number:501030
DESCRIPTION

CSN EN ISO 9692-3

CSN EN ISO 9692-3 Tato část ISO 9692 definuje parametry charakterizující přípravu svarových ploch a jejich sestavení, nejčastější tvary a rozměry, se kterými se můžeme setkat. Doporučení uvedená v této části ISO 9692 byla sestavena na základě zkušeností a obsahují rozměry svarových ploch, které zpravidla zajistí vhodné podmínky ke svařování. Vzhledem k širokému rozsahu aplikaci je nezbytné stanovit rozmezí těchto rozměrů. Stanovené rozměry představují konstrukční meze a nejsou tolerancemi pro účely výroby. Výrobní tolerance závisí například na metodě svařování, základním materiálu, poloze svařování, stupni přípustnosti, atd. Vzhledem k obecnému charakteru této části ISO 9692 nelze uváděné příklady považovat za jediné řešení při výběru určitého typu svarové plochy. Pro specifické rozsahy aplikaci a požadavků na výrobu mohou byt zvoleny rozměry v mezích stanovených v odpovídající výrobkové normě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.