PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8750 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 - Wireless Microphones - Audio PMSE up to 3 GHz - Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU
Released: 01.11.2017
CSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 - Wireless Microphones - Audio PMSE up to 3 GHz - Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

CSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1

Wireless Microphones - Audio PMSE up to 3 GHz - Part 4: Assistive Listening Devices including personal sound amplifiers and inductive systems up to 3 GHz - Harmonised Standard covering the essential requirements of article 3.2 of Directive 2014/53/EU

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
108.89 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1
Category:875032
Pages:68
Released:01.11.2017
Catalog number:503656
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1

CSN ETSI EN 300 422-4 V2.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro asistenční naslouchací zařízení (ALD) zahrnující osobní sluchadlové systémy včetně indukčních systémů, osobních zvukových zesilovačů a přidružených příslušenství pro ALD, například dálková ovládání a zvuková zařízení s kontinuálním přenosem (streaming). Platí pro zařízení provozovaná na rádiových kmitočtech až do 3 GHz používající analogovou, digitální a hybridní (analogovou i digitální) modulaci. Tento dokument pokrývá základní požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU za podmínek určených v příloze A.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.