PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8750 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Released: 01.06.2010
CSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 2: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
67.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1
Category:875069
Pages:24
Released:01.06.2010
Catalog number:86238
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1

CSN ETSI EN 300 698-2 V1.2.1 Tato norma platí pro radiotelefonní vysílací a přijímací zařízení pro námořní pohyblivou službu využívající třídu emisí G3E a případně G2B, používaná v rádiových zařízeních na vnitrozemských vodních cestách, pracující ve všech nebo v jakékoli části pásem VHF mezi 156 MHz a 174 MHz. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technickým prostředkům umístěným na oběžné dráze tak, aby se zabránilo škodlivému rušení". Navíc k této normě mohou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.