PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8750 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive
Released: 01.06.2010
CSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 - Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1

Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM) - Radio telephone transmitters and receivers for the maritime mobile service operating in the VHF bands used on inland waterways - Part 3: Harmonized EN covering essential requirements of article 3.3 (e) of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1
Category:875069
Pages:36
Released:01.06.2010
Catalog number:86239
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1

CSN ETSI EN 300 698-3 V1.2.1 Tato norma platí pro radiokomunikační zařízení v kategoriích služby "Mezi dvěma loděmi", "Mezi lodí a přístavními úřady" a "Palubní komunikace" stanovených "Regionální dohodou o radiotelefonní službě na vnitrozemských vodních cestách v Evropě" - Basilej, duben 2000. Další doplňkové služby, které mohou být poskytovány na těchto zařízeních, například digitální selektivní volání (DSC), nejsou v této normě zahrnuty a budou pro ně platit jiné vhodné normy. Tato rádiová zařízení jsou schopna provozu v celém nebo v jakékoli části pásma VHF 156 MHz až 174 MHz přiděleného námořní pohyblivé službě, jak je definováno v dodatku S18 Radiokomunikačního řádu. Navíc k uvedeným kanálům definovaným v dodatku S18 Radiokomunikačního řádu mohou být zařízení vybavena pro provoz na jednom nebo více dalších kanálech. Zařízení používají fázovou modulaci G3E (kmitočtová modulace s preemfází 6 dB/oktávu) pro přenos hovoru a G2B pro signalizaci ATIS s odstupem kanálů 25 kHz. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.3 (e) Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že rádiová zařízení v rozsahu platnosti této normy musí být konstruována tak, aby "podporovala určité vlastnosti zabezpečující přístup k tísňovým službám". Navíc k této normě budou platit pro zařízení v rozsahu platnosti této normy i jiné EN, které specifikují technické požadavky v souvislosti se základními požadavky podle jiných částí článku 3 Směrnice R&TTE.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.