PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8751 Radio equipment and systems. EMS and radio spectrum>CSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 52: Specific conditions for Cellular Communication User Equipment (UE) radio and ancillary equipment - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility
Released: 01.05.2022
CSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 - ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 52: Specific conditions for Cellular Communication User Equipment (UE) radio and ancillary equipment - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

CSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services - Part 52: Specific conditions for Cellular Communication User Equipment (UE) radio and ancillary equipment - Harmonised Standard for ElectroMagnetic Compatibility

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
Category:875101
Pages:40
Released:01.05.2022
Catalog number:514897
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1

CSN ETSI EN 301 489-52 V1.2.1 Tento dokument stanovuje použitelné zkušební podmínky, posuzování funkčnosti a funkční kritéria pro uživatelská zařízení (UE) buňkových komunikací včetně zařízení v zákaznických prostorech (CPE), set top boxů (STB) obsahujících technologie buňkových komunikací, a souvisejících přidružených zařízení, pokud jde o elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) zařízení používajících technologie v tabulce 1. Technické specifikace vztahující se na anténní vstup/výstup rádiových zařízení a vyzařované emise ze vstupu/výstupu krytem rádiových zařízení a kombinace rádiových a souvisejících přidružených zařízení nejsou v tomto dokumentu zahrnuty. Tyto technické specifikace lze obvykle nalézt v příslušných normách výrobků pro efektivní využívání rádiového spektra. Vztah mezi tímto dokumentem a základními požadavky článku 3.1(b) Směrnice 2014/53/EU [i.2] je uveden v příloze A. Tento dokument nepokrývá rádiové základnové stanice specifikované v ETSI EN 301 489-50 [i.13].
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.