PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8746 Access networks of broadband radio>CSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 - Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive
Released: 01.01.2009
CSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 - Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

CSN ETSI EN 302 502 V1.2.1

Broadband Radio Access Networks (BRAN) - 5,8 GHz fixed broadband data transmitting systems - Harmonized EN covering the essential requirements of article 3.2 of the R&TTE Directive

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 302 502 V1.2.1
Category:874605
Pages:56
Released:01.01.2009
Catalog number:82540
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 302 502 V1.2.1

CSN ETSI EN 302 502 V1.2.1 Norma je použitelná pro rádiová zařízení pro pevné širokopásmové datové přenosové systémy určené k provozu v pásmu 5,8 GHz (5 725 MHz až 5 875 MHz). Norma je použitelná rovněž pro systémy používající vestavěné nebo přiřazené antény. Tato norma je určena k pokrytí ustanovení článku 3.2 Směrnice 1999/5/EC (Směrnice R&TTE), který stanoví, že "...rádiová zařízení musí být konstruována tak, aby efektivně využívala spektrum přidělené zemským/kosmickým radiokomunikacím a technické prostředky umístěné na oběžné dráze, aby se zabránilo škodlivému rušení".
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.