PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8700 Other telecommunication standards>CSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 - Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 2: Physical Layer - DOCSIS 3.0
Released: 01.06.2012
CSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 - Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 2: Physical Layer - DOCSIS 3.0

CSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1

Access, Terminals, Transmission and Multiplexing (ATTM) - Third Generation Transmission Systems for Interactive Cable Television Services - IP Cable Modems - Part 2: Physical Layer - DOCSIS 3.0

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
155.56 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1
Category:870003
Pages:164
Released:01.06.2012
Catalog number:90672
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1

CSN ETSI EN 302 878-2 V1.1.1 Tato norma je část souboru, který definuje třetí generaci vysokorychlostních systémů přenosu dat kabelem. Tento soubor byl vypracován pro kabelové odvětví a obsahuje příspěvky operátorů a dodavatelů ze Severní Ameriky, Evropy a ostatních regionů. Existují rozdíly v metodách plánování kabelového spektra přijatých ve světě pro různé sítě. Proto jsou zahrnuty dvě technologické možnosti fyzické vrstvy, které jsou považovány za ekvivalentní, pokud není vyžadována jejich vzájemná spolupráce (interoperabilita). Jedna z variant je založena na toku dopředného kanálu víceprogramové televize s šířkou kanálu 6 MHz, která je rozšířena v Severní Americe. Druhá varianta je založena a odpovídá evropské distribuci víceprogramové televize. Shoda s touto normou znamená vyhovět při realizaci jen jediné z nabízených technologických možností, nikoli oběma. Tyto technologické možnosti umožňují operátorům pružně reagovat na požadavky provozování ve stanovených oblastech (územích), a to včetně nespecifikovaného kmitočtového plánování, EMC (elektromagnetické kompatibility) a bezpečnostních požadavků. Například nabídka založená na šířce dopředného kanálu 6 MHz definovaná v EN 302 878-2 by mohla být realizována v rámci kmitočtového plánu 8 MHz. Obecně se zpětná kompatibilita s dřívějšími verzemi technologie zaručuje pouze v rámci jediné technologie, ale nikoliv mezi dvěma různými technologiemi, které byly zmíněny.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.