PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8746 Access networks of broadband radio>CSN ETSI EN 303 687 V1.1.1 - 6 GHz WAS/RLAN - Harmonised Standard for access to radio spectrum
Sponsored link
Released: 01.01.2024
CSN ETSI EN 303 687 V1.1.1 - 6 GHz WAS/RLAN - Harmonised Standard for access to radio spectrum

CSN ETSI EN 303 687 V1.1.1

6 GHz WAS/RLAN - Harmonised Standard for access to radio spectrum

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 303 687 V1.1.1
Category:874610
Pages:110
Released:01.01.2024
Catalog number:518524
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 303 687 V1.1.1

CSN ETSI EN 303 687 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické vlastnosti a metody měření pro bezdrátové přístupové systémy 6 GHz včetně zařízení rádiových místních sítí (WAS/RLAN). Zařízení WAS/RLAN 6 GHz v rozsahu platnosti tohoto dokumentu jsou pokryta ECC a nařízením EU takto: - rozhodnutí ECC (20)01 o harmonizovaném využívání kmitočtového pásma 5 945 MHz až 6 425 MHz pro WAS/RLAN [i.3]; - prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1067 o harmonizovaném využívání rádiového spektra v kmitočtovém pásmu 5 945 MHz - 6 425 MHz pro zavádění bezdrátových přístupových systémů, jejichž součástí jsou rádiové místní sítě (WAS/RLAN) [i.11]. Popisy kategorií a podkategorií zařízení WAS/RLAN 6 GHz jsou uvedeny v článku 4.2. Tato rádiová zařízení jsou schopná provozu v celých kmitočtových pásmech nebo v částech kmitočtových pásem podle tabulky 1. Tento dokument popisuje požadavky na přístup k spektru pro usnadnění sdílení spektra s ostatními zařízeními. Vztah mezi tímto dokumentem a základními požadavky článku 3.2 Směrnice 2014/53/EU [i.1] je uveden v příloze A.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.