PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8753 Transeuropean common radio networks>CSN ETSI EN 303 758 V1.1.1 - TETRA radio equipment using non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz - Harmonised Standard for access to radio spectrum
Released: 01.01.2022
CSN ETSI EN 303 758 V1.1.1 - TETRA radio equipment using non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz - Harmonised Standard for access to radio spectrum

CSN ETSI EN 303 758 V1.1.1

TETRA radio equipment using non-constant envelope modulation operating in a channel bandwidth of 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz or 150 kHz - Harmonised Standard for access to radio spectrum

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 303 758 V1.1.1
Category:875306
Pages:88
Released:01.01.2022
Catalog number:514000
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 303 758 V1.1.1

CSN ETSI EN 303 758 V1.1.1 Tento dokument stanovuje technické požadavky a metody měření pro rádiové vysílače a přijímače TETRA používané ve stanicích, a technické požadavky a metody měření pro opakovač TMO v soukromé pohyblivé rádiové (PMR) službě. Platí pro použití v pozemní pohyblivé službě provozované na rádiových kmitočtech mezi 137 MHz a 1 GHz s odstupy kanálů 25 kHz, 50 kHz, 100 kHz a 150 kHz pro zařízení pro trvalý a/nebo přerušovaný přenos dat a/nebo digitálních hovorových signálů. Zařízení (základnová stanice a pohyblivá stanice) zahrnuje vysílač a přidružený kodér a modulátor a/nebo přijímač a přidružený demodulátor a dekodér. Typy zařízení pokryté tímto dokumentem jsou tyto: - základnová stanice (zařízení vybavené anténním konektorem určené k použití na pevném stanovišti); - pohyblivá stanice (zařízení vybavené anténním konektorem obvykle používané ve vozidle nebo jako přepravitelné zařízení; - opakovač TMO; a - přenosné stanice: a) opatřené anténním konektorem; nebo b) bez vnějšího anténního konektoru (zařízení s vestavěnou anténou), ale vybavené trvalým vnitřním nebo dočasným vnitřním RF konektorem 50 , který umožňuje přístup k výstupu vysílače a vstupu přijímače.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.