PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>87 TELECOMMUNICATIONS>8740 Safety>CSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures - Part 1: Creation and Validation
Released: 01.10.2016
CSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 - Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures - Part 1: Creation and Validation

CSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) - Procedures for Creation and Validation of AdES Digital Signatures - Part 1: Creation and Validation

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1
Category:874017
Pages:84
Released:01.10.2016
Catalog number:500953
DESCRIPTION

CSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1

CSN ETSI EN 319 102-1 V1.1.1 Tento dokument stanovuje postupy pro: - vytváření digitálních podpisů AdES (specifikovaných v ETSI EN 319 122-1, ETSI EN 319 132-1, ETSI EN 319 142-1); - prokazování toho, zda je digitální podpis AdES technicky platný; pokud je digitální podpis AdES založen na kryptografii s veřejným klíčem a podporován certifikáty veřejného klíče. Nařízení EU č. 910/2014 definuje termíny elektronický podpis, zaručený elektronický podpis, elektronická pečeť a zaručená elektronická pečeť. Tyto podpisy a pečeti jsou obvykle vytvářeny pomocí technologie digitálních podpisů. Tento dokument se zaměřuje na podporu nařízení EU č. 910/2014 pro vytváření a ověřování platnosti zaručených elektronických podpisů a pečetí, pokud jsou tyto implementovány jako digitální podpisy AdES. Tento dokument zavádí obecné zásady, objekty a funkce důležité při vytváření nebo ověřování platnosti podpisů na základě omezení při vytváření a ověřování platnosti podpisů a definuje obecné třídy podpisů, které umožňují dlouhodobou ověřitelnost.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.