PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-2 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures
Sponsored link
Released: 01.08.2014
CSN ISO 15686-2 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures

CSN ISO 15686-2

Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 2: Service life prediction procedures

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.67 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-2
Category:730951
Pages:36
Released:01.08.2014
Catalog number:95828
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-2

CSN ISO 15686-2 Tento dokument (ISO 15686-2) vypracovala technická komise ISO/TC 59 Výstavba budov a inženýrských staveb, subkomise SC 17 Udržitelnost ve výstavbě budov a inženýrských staveb. Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Účelem této části ISO 15686 je popsat zásady predikce životnosti (SLP) stavebních prvků a jejich chování při zabudování do budovy nebo jiné stavby se zohledněním různých okrajových podmínek užívání. Metodika SLP je vytvořena jako generická, tj. použitelná pro všechny typy stavebních prvků, a má sloužit jako návod pro všechny druhy procesů predikce. Metodika může být využita při plánování studií SLP týkajících se nových a inovativních prvků, jejichž vlastnosti ještě nejsou známé, nebo jako pomocný dokument při posuzování již provedených šetření s cílem je ohodnotit na základě SLP a zjistit, kde je potřeba provést další doplňující studie. Tato mezinárodní norma je určena především: výrobcům, kteří chtějí poskytovat údaje o užitných vlastnostech svých výrobků; zkušebny, organizace pro technická schválení, atd.; zpracovatelům nebo navrhovatelům norem; uživatelům, kteří nejsou přímo zapojeni v provádění predikcí životnosti, ale kteří tyto informace využívají jako vstupy pro referenční životnost, v auditech nebo přezkoumáních při plánování životnosti, jako informace v environmentálních prohlášeních o produktu (EPD), při posuzování životního cyklu atd. Tato mezinárodní norma stanovuje postupy, které usnadňují predikci životnosti stavebních prvků na základě jejich technických a funkčních vlastností. Poskytuje obecný rámec, principy a požadavky pro provádění studií a vytváření zpráv. Norma se nezabývá snižováním životnosti v důsledku zastaralosti nebo jiných neměřitelných nebo nepředvídatelných funkčních stavů.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.