PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7309 Sustainability of construction works>CSN ISO 15686-7 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice
Sponsored link
Released: 01.10.2018
CSN ISO 15686-7 - Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice

CSN ISO 15686-7

Buildings and constructed assets - Service life planning - Part 7:Performance evaluation for feedback of service life data from practice

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 15686-7
Category:730951
Pages:44
Released:01.10.2018
Catalog number:505812
DESCRIPTION

CSN ISO 15686-7

CSN ISO 15686-7 Soubor norem ISO 15686 je vhodný pro plánování životnosti nových i existujících budov. V případě existujících budov se odhadování životnosti uplatní především při odhadu zbývající životnosti komponent, které se již užívají, a při výběru a specifikaci komponent pro opravy a nové činnosti. Účelem této části souboru norem ISO 15686 je popsat zásady zjišťování a vyhodnocování životnosti s důrazem na technická doporučení. Jejím cílem je popsat obecnou metodiku, která poskytne návod pro fáze navrhování, dokumentování a kontrolování, a také pro analýzu a interpretování vyhodnocených vlastností, a to jak na úrovni samostatného objektu (jedné budovy), tak na úrovni sítě (souboru budov), včetně používaných termínů. Tato norma je určena všem členům stavebního týmu, t.j.majitelům budov a developerům, profesionálním poradcům, stavebníkům, posuzovatelům, výrobcům stavebních produktů i manažerům jak veřejných, tak soukromých staveb. Tato část souboru norem ISO 15686 poskytuje obecný základ pro vyhodnocení kvality údajů o životnosti ze zpětné vazby existujících budov a ostatních staveb, včetně definování termínů, které se mají používat, a popisu postupu, jak je možné popsat a zdokumentovat (technické) vlastnosti, aby byla zajištěna jejich konzistence.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.