PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>83 ENVIRONMENT PROTECTION, WORKING AND PERSONAL PROTECTION, SAFETY OF MACHINE EQUIPMENT AND ERGONOMICS>8358 Indoor air>CSN ISO 16000-34 - Indoor air - Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles
Sponsored link
Released: 01.03.2020
CSN ISO 16000-34 - Indoor air - Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles

CSN ISO 16000-34

Indoor air - Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 16000-34
Category:835801
Pages:56
Released:01.03.2020
Catalog number:509489
DESCRIPTION

CSN ISO 16000-34

CSN ISO 16000-34 Tento dokument specifikuje obecné strategie pro stanovení koncentrace částic ve vnitřním ovzduší v rozsahu velikostí od přibližně 1 nm do 100 µm, včetně frakcí částic PM10, PM2,5, PM1 a ultrajemných částic (UFP). Kromě toho dokument popisuje metody identifikace typických zdrojů, hlavní zdroje a dynamiku částic ve vnitřním ovzduší. Jsou popsány různé metody měření, společně s jejich výhodami a nevýhodami a oblastmi použití, stejně jako obecná doporučení pro vzorkování a zisk reprezentativního vzorku. Stanovení nejistoty měření a minimální požadavky na uvádění zprávy o měření jsou také součástí tohoto dokumentu. Dokument se nevztahuje na měření bioaerosolů nebo pro chemický popis částic a ani na měření částic v prostoru pro cestující ve vozidlech a ve veřejné dopravě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.