PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>01 GENERAL CLASS>0182 Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)>CSN ISO 21219-10 - Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 10: Conditional access information (TPEG2-CAI)
Sponsored link
Released: 01.01.2024
CSN ISO 21219-10 - Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 10: Conditional access information (TPEG2-CAI)

CSN ISO 21219-10

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 10: Conditional access information (TPEG2-CAI)

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
57.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 21219-10
Category:018259
Pages:20
Released:01.01.2024
Catalog number:517542
DESCRIPTION

CSN ISO 21219-10

CSN ISO 21219-10 Soubor norem ISO 21219 stanoví formát a protokol TPEG určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. Tato norma stanovuje aplikaci TPEG2-CAI, pro informace o podmíněném přístupu (CAI). Aplikace umožňuje chránit obsah služby TPEG před neoprávněným přístupem. Dále podporuje správu informací o přihlášeném (např. pomocí kontrolního slova a zprávy ECM) na koncových zařízeních klienta, aby klient mohl na svém zařízení provést nastavení, prodloužení nebo zrušení přístupu. Aplikace CAI stanoví logický kanál pro přenos dodatečných CAI a způsob propojení a synchronizace CAI se zašifrovaným obsahem. Norma se týká podmíněného přístupu uplatňovaného na úrovni komponenty služby. Může být integrován do různých systémů podmíněného přístupu.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.