PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>01 GENERAL CLASS>0182 Road Transport and Traffic Telematics (RTTT)>CSN ISO 21219-15 - Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 15: Traffic event compact (TPEG2-TEC)
Sponsored link
Released: 01.01.2024
CSN ISO 21219-15 - Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 15: Traffic event compact (TPEG2-TEC)

CSN ISO 21219-15

Intelligent transport systems - Traffic and travel information (TTI) via transport protocol experts group, generation 2 (TPEG2) - Part 15: Traffic event compact (TPEG2-TEC)

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 21219-15
Category:018259
Pages:94
Released:01.01.2024
Catalog number:518660
DESCRIPTION

CSN ISO 21219-15

CSN ISO 21219-15 Soubor norem ISO 21219 stanoví formát a protokol TPEG určený pro poskytování informací o dopravě koncovým uživatelům. Tato norma stanoví aplikaci TPEG2-TEC pro ucelené informace o dopravních událostech. Aplikace umožňuje popisovat dopravní situace, jako jsou nehody, omezení, uzavírky, až na úroveň jízdních pruhů a typů ovlivněných vozidel. Aplikace se soustřeďuje na popis následku dopravní situace na plynulost silničního provozu formou stupně dopravy, změny rychlosti a délky trvání následku. Ke každému následku musí být uvedena alespoň jedna příčina, například práce na silnici, zúžené jízdní pruhy či nehoda. Aplikace dále umožňuje každou příčinu podrobněji popsat prostřednictvím předdefinovaných hierarchických popisů a také popsat možnou objízdnou trasu. Cílem aplikace je poskytnout zařízení ve vozidle informace za účelem zajištění bezpečnosti jízdy pro řidiče, výpočtu alternativních tras, zabránění zpoždění, upozornění řidiče na překážky na trase a poskytování informací o problémech na infrastruktuře.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.