PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>05 WELDING, SOLDERING, CUTTING OF METALS AND PLASTICS>0507 Examinations of welders>CSN ISO 24394 - Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components
Sponsored link
Released: 01.01.2021
CSN ISO 24394 - Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components

CSN ISO 24394

Welding for aerospace applications - Qualification test for welders and welding operators - Fusion welding of metallic components

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN ISO 24394
Category:050719
Pages:52
Released:01.01.2021
Catalog number:511605
DESCRIPTION

CSN ISO 24394

CSN ISO 24394 Norma stanoví požadavky na kvalifikační zkoušku tavného svařování kovových součástí pro letecké aplikace pro svářeče nebo svářečského operátora. Tyto požadavky závisí na druhu základního materiálu, druhu svaru, metodě svařování, rozsahu tlouštěk a poloh svařování a dalších parametrech. Norma dále specifikuje podmínky požadované pro kvalifikační zkoušky svářeče a svářečského operátora. Dále norma specifikuje zkušební kusy, druhy a rozsah zkoušek a jejich vyhodnocení. V normě je specifikován certifikát způsobilosti svářeče a svářečského operátora, doba platnosti certifikátu a možnost prodloužení platnosti. V přílohách je specifikovány požadavky na certifikát svářeče a svářečského operátora a požadavky na zkoušku teorie svařování. Kvalifikační zkouška svářeče nebo svářečského operátora, která řádně proběhla v souladu s tímto dokumentem, prokazuje, že u dotyčného svářeče nebo svářečského operátora bylo prokázáno, že má minimální úroveň dovedností a znalostí požadovanou pro tavné svařování letecké techniky.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.