PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>TNI CLC/TR 50173-99-2 - Information technology - Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4
Released: 01.07.2020
TNI CLC/TR 50173-99-2 - Information technology - Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4

TNI CLC/TR 50173-99-2

Information technology - Implementation of BCT applications using cabling in accordance with EN 50173-4

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:TNI CLC/TR 50173-99-2
Category:367253
Pages:40
Released:01.07.2020
Catalog number:510278
DESCRIPTION

TNI CLC/TR 50173-99-2

Tento dokument popisuje: a) funkční prvky a strukturu kabeláže, mimo domácnosti, podporující televize se společnou anténou (CATV) a hlavní televizní anténou/televize s hlavní satelitní anténou (MATV / SMATV) v souladu s EN 60728-1; b) polohu umístění rozhraní domácí sítě (HNI) v souladu s EN 60728-1; c) požadavky na přidané požadavky na vlastnosti kabeláže (tj. sklon vložného útlumu mezi 47 MHz a 862 MHz) a nezbytné změny referenčních implementací univerzální kabeláže v domácnosti v souladu s EN 50173-4 za účelem podpory CATV, MATV/SMATV sítě podle EN 60728-1. Bezpečnost (elektrická bezpečnost a ochrana, optický výkon, oheň atd.) a elektromagnetická kompatibilita (EMC) nespadají do oblasti působnosti tohoto dokumentu a vztahují se na ně jiné normy a předpisů. Informace uvedené v tomto dokumentu však mohou pomoci při jejich plnění.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.