PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7305 Construction physics (heat, moisture, etc.)>CSN EN 12667 - Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance
Sponsored link
Released: 01.08.2001
CSN EN 12667 - Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance

CSN EN 12667

Thermal performance of building materials and products - Determination of thermal resistance by means of guarded hot plate and heat flow meter methods - Products of high and medium thermal resistance

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
102.22 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 12667
Category:730569
Pages:60
Released:01.08.2001
Catalog number:62483
DESCRIPTION

CSN EN 12667

CSN EN 12667 Tato norma specifikuje principy a zkušební postupy pro stanovení tepelného odporu metodami chráněné teplé desky nebo měřidla tepelného toku zkušebních vzorků s tepelným odporem větším než 0,5 m2.K/W. Podává obecné informace o přístrojích a závazné pokyny pro návrh a provoz zařízení. Udávané informace jsou technicky rovnocenné těm, které jsou uvedeny v ISO 8301 a ISO 8302.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.