PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>73 BUILDING DESIGN AND CONSTRUCTION>7305 Construction physics (heat, moisture, etc.)>CSN EN 1946-5 - Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 5: Measurements by pipe test method
Sponsored link
Released: 01.03.2001

CSN EN 1946-5

Thermal performance of building products and components - Specific criteria for the assessment of laboratories measuring heat transfer properties - Part 5: Measurements by pipe test method

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
76.66 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 1946-5
Category:730562
Pages:32
Released:01.03.2001
Catalog number:61387
DESCRIPTION

CSN EN 1946-5

CSN EN 1946-5 Tato část 5 normy obsahuje specifická technická kriteria pro kontrolu laboratoří, zda dodržují při měření vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí ustanovení normy CSN EN ISO 8497:1998 Norma navazuje na všeobecná ustanovení obsažená v části 1 normy. V normě je uveden návod na organizaci a obsahu manuálu zkušebního zařízení a dokument měřicí procedury. Norma poskytuje informace o povinných parametrech zkušebního zařízení, uvádí popis zařízení a postup výpočtu pro návrh zařízení a chybovou analýzu týkající se metody podle CSN EN ISO 8497:1998. Dále posky tuje informace o zkušebních postupech pro stanovení přesnosti zkušebního zařízení založené na této metodě.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.