PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3584 Piezoelectric components and ferrite cores>CSN EN 60444-9 - Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 9: Measurement of spurious resonances of piezoelectric crystal units
Sponsored link
Released: 01.09.2007

CSN EN 60444-9

Measurement of quartz crystal unit parameters - Part 9: Measurement of spurious resonances of piezoelectric crystal units

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
57.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 60444-9
Category:358490
Pages:20
Released:01.09.2007
Catalog number:79459
DESCRIPTION

CSN EN 60444-9

CSN EN 60444-9 Norma popisuje dvě metody pro stanovení parametrů parazitních rezonancí krystalových jednotek. Proti předchozím metodám jsou přesnější a zlepšila se schopnost reprodukovatelnosti měření. Předchozí metody popsané v IEC 60283 (1968) byly založeny na použití měřicího můstku, který používá méně komerčně dostupné součástky, jako jsou proměnné rezistory a hybridní transformátory. Metoda A (přímé určování parametrů) Metoda určení náhradních elektrických parametrů dovoluje stanovit též parametry parazitních rezonancí. Je založena na metodách popsaných v IEC 60444-5 a používá stejné měřicí zařízení. Přednostně se používá pro měření parazitních rezonancí, které mají nízkou a střední impedanci, až do několika kiloohmů. Metoda B (určování rezistance) Tato metoda by měla být používána pro měření parazitních rezonancí, které mají vysokou impedanci, tak jak je to specifikováno pro některé krystalové jednotky osazované v krystalových filtrech. Používá se stejné testovací zařízení, jako u metody A ve spojení se zkušebním měřicím přípravkem, který se skládá z komerčně dostupných mikrovlnných součástek, hybridního vazebního členu (180°) a atenuátoru (10 dB), které jsou přesně definovány pro prostředí 50 ohmů. Tato metoda je zlepšením proti zastaralé referenční metodě uvedené v IEC 60283.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.