PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3672 Aerials>CSN EN 60728-4 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks
Released: 01.12.2008
CSN EN 60728-4 - Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks

CSN EN 60728-4

Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 4: Passive wideband equipment for coaxial cable networks

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 60728-4
Category:367211
Pages:44
Released:01.12.2008
Catalog number:82382
DESCRIPTION

CSN EN 60728-4

CSN EN 60728-4 Tato norma CSN EN 60728-4 se vztahuje na účastnické zásuvky, rozbočovače a odbočky, pasivní jednoduché nebo vícenásobné porty zařízení obsahující filtry, děliče, ekvalizéry, galvanické oddělovače, napájecí vstupy, kabelové spojky, zakončovací rezistory a přenosové body, ale nikoliv na koaxiální kabely a kabely přijímačů. Tato norma pokrývá kmitočtové pásmo od 5 MHz to 3 000 MHz, uvádí provozní požadavky na určité vlastnosti, předkládá požadavky na uváděná data pro určité parametry, určuje metody měření a uvádí minimální požadavky definující stupně kvality.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.