PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>35 ELECTRICAL ENGINEERING>3541 L,T power switchgear>CSN EN 62026-2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)
Sponsored link
Released: 01.10.2013
CSN EN 62026-2 - Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

CSN EN 62026-2

Low-voltage switchgear and controlgear - Controller-device interfaces (CDIs) - Part 2: Actuator sensor interface (AS-i)

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
220.00 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62026-2
Category:354105
Pages:234
Released:01.10.2013
Catalog number:93762
DESCRIPTION

CSN EN 62026-2

CSN EN 62026-2 Tato norma specifikuje metodu komunikace mezi jedním řídicím zařízením a spínacími prvky a stanoví systém pro vzájemnou zaměnitelnost součástí se specifikovanými komunikačními rozhraními. Celý systém se nazývá "Propojení čidel ovládačů (AS-i)". Tato norma popisuje metodu pro spojování spínacích prvků, jako jsou spínací a řídicí přístroje nízkého napětí, normalizované v rámci CSN EN 60947, a řídicích zařízení. Metodu je také možné použít pro spojování jiných zařízení a prvků. Pokud jsou v této normě popsány vstupy a výstupy I/O, jejich význam se týká řídicího systému, význam týkající se aplikace je opačný. Předmětem této normy je specifikace následujících požadavků na řídicí přístroje a spínací prvky: - požadavky na přenosový systém a na rozhraní mezi podřízeným systémem, řídicím systémem a elektromechanickými strukturami; - požadavky na kompletní vzájemnou zaměnitelnost různých zařízení v rámci jakékoliv sítě při splnění požadavků této normy; - požadavky na vzájemnou zaměnitelnost zařízení v rámci sítě při splnění profilů této normy; - normální provozní podmínky pro podřízené systémy, elektromechanická zařízení a řídicí systém; - konstrukční a technické požadavky; - zkoušky pro ověření splnění požadavků.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.