PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3685 Recording and reproduction of image>CSN EN 62345 - ID format for 50 mm magneto/optical disc system
Sponsored link
Released: 01.07.2005
CSN EN 62345 - ID format for 50 mm magneto/optical disc system

CSN EN 62345

ID format for 50 mm magneto/optical disc system

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
127.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62345
Category:368509
Pages:114
Released:01.07.2005
Catalog number:73561
DESCRIPTION

CSN EN 62345

CSN EN 62345 Tato mezinárodní norma specifikuje vlastnosti 50 mm optického disku v kazetě s kapacitou 730 Mbytů na kazetu. Tento předpis zahrnuje logický formát vyjímatelných 50 mm magnetooptických disků používaných v digitálních kamerách pro snímání statických i pohyblivých obrazů, elektronických albech a podobných zařízeních a kombinacích těchto zařízení pro záznam, reprodukci a zpracování digitálních dat statického a pohyblivého obrazu a zvuku. Norma specifikuje formát záznamu a reprodukce a metodu zpracování souborů statického a pohyblivého obrazu a zvuku na 50 mm magnetooptickém disku, aby bylo možno používat tyto disky na různých kompatibilních zařízeních.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.