PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3670 Electronics and radio engineering general>CSN EN 62379-1 - Common control interface for networked digital audio and video products - Part 1: General
Released: 01.06.2008
CSN EN 62379-1 - Common control interface for networked digital audio and video products - Part 1: General

CSN EN 62379-1

Common control interface for networked digital audio and video products - Part 1: General

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
117.78 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62379-1
Category:367009
Pages:80
Released:01.06.2008
Catalog number:80991
DESCRIPTION

CSN EN 62379-1

CSN EN 62379-1 Tato část IEC 62379 specifikuje řídící rozhraní výrobků pro přenos zvuku a/nebo obrazu prostřednictvím digitální sítě. Jednotlivé části normy pak specifikují položky typické pro určité druhy přenosu a síťovou technologii nebo určité třídy aplikací. Tato norma bude zahrnovat následující části: Část 1: Všeobecně Část 2: Zvuk Část 3: Obraz Část 4: Data Část 5: Přenos po sítích Část 6: Přenos paketů
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.