PRICES include / exclude VAT
Homepage>CSN Standards>36 ELECTRICAL ENGINEERING>3607 Safety of electronic flashes>CSN EN 62776 - Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications
Released: 01.09.2015
CSN EN 62776 - Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications

CSN EN 62776

Double-capped LED lamps designed to retrofit linear fluorescent lamps - Safety specifications

Format
Availability
Price and currency
English Hardcopy
In stock
93.33 USD
FREE Shipping
Number of Standard:CSN EN 62776
Category:360701
Pages:44
Released:01.09.2015
Catalog number:98458
DESCRIPTION

CSN EN 62776

CSN EN 62776 Tato norma specifikuje požadavky na bezpečnost a zaměnitelnost a způsob náhrady spolu se zkušebními metodami a podmínkami nezbytnými k prokázání shody u dvoupaticových LED světelných zdrojů s paticemi G5 a G13, určených k náhradě zářivek se stejným paticemi, které mají: - jmenovitý příkon až do 125 W; - jmenovité napětí až 250 V. Tyto LED světelné zdroje jsou určeny jako náhrada bez nutnosti jakékoliv vnitřní úpravy svítidla. Stávající svítidla, do kterých jsou namontovány dvoupaticové LED světelné zdroje, mohou být provozována s elektromagnetickým nebo elektronickým ovládacím zařízením. Požadavky této normy se týkají pouze typových zkoušek. Doporučení týkající se zkoušení celkové výroby nebo zkoušení dávek jsou uvedeny v příloze A. Je-li v této normě používán termín světelný zdroj, má se za to, že se jedná o retrofit dvoupaticový LED světelný zdroj kromě případů, kdy je zřejmé, že se jedná o jiné typy světelných zdrojů. Tato norma se nevztahuje na adaptované dvoupaticové LED světelné zdroje, které vyžadují úpravu svítidla. Požadavky uvedené v této normě platí pro všeobecné osvětlování (s výjimkou např. prostředí s nebezpečím výbuchu). Pro světelné zdroje pro jiné aplikace mohou platit další požadavky. Norma obsahuje požadavky na fotobiologickou bezpečnost.
Original English text of CSN EN Standard.
The price of the Standard included all amendments and correcturs.